Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: TOMASON - Dizajn: TN23 10,0 x 21 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 20 66,6
00312586
AUDI 5/112 35 66,6
00312587
BMW 5/112 35 66,7 - Zadnja os
00312571HA
MERCEDES 5/112 35 66,6 - Zadnja os
00312569HA
MERCEDES 5/112 35 66,6
00312587
PORSCHE 5/112 20 66,6 - Zadnja os
00312567HA
PORSCHE 5/112 20 66,6
00312586