Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: TEC - Dizajn: GT 6 EVO 10,0 x 22 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 20 66,6
00364929
AUDI 5/130 50 71,5
00289822
BMW 5/120 20 74,1 - Zadnja os
00269624HA
BMW 5/120 35 72,6
00337091
BMW 5/120 35 74,1
00289821
BMW 5/120 35 74,1 - Prednja os
00269624VA
JAGUAR 5/108 35 63,4
00364881
LAND ROVER 5/108 35 63,4
00364881
MERCEDES 5/112 50 66,6
00337090
PORSCHE 5/112 20 66,6 - Zadnja os
00364929HA
PORSCHE 5/112 20 66,6 - Prednja os
00364929VA
PORSCHE 5/130 50 71,5
00289822
VOLVO 5/108 35 63,4
00364881
VW 5/112 20 66,6
00364929
VW 5/130 50 71,5
00289822