Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: OZ - Dizajn: SUPERTURISMO DAKAR 9,5 x 21 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/130 55 71,5 - Prednja os
00276706
PORSCHE 5/130 55 71,5 - Prednja os
00333428VA
PORSCHE 5/130 55 71,5 - Prednja os
00276706
VW 5/130 55 71,5 - Prednja os
00276706