Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: OZ - Dizajn: SUPERTURISMO DAKAR 11,0 x 21
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/130 48 71,5 - Zadnja os
00276707
PORSCHE 5/130 48 71,5 - Zadnja os
00276707
PORSCHE 5/130 60 71,5 - Zadnja os
00333429HA
VW 5/130 48 71,5 - Zadnja os
00276707