Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: GMP - Dizajn: TARGA-S 9,0 x 21
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 26 66,6
00261864
MERCEDES 5/112 26 66,6 - Prednja os
00344518VA
PORSCHE 5/112 26 66,6 - Prednja os
00344518VA
PORSCHE 5/112 26 66,6 - Prednja os
00262087VA